آقای مهندس پویا اردشیری

Engineer Pouya Ardeshiri

فرآوری مواد معدنی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

Researcher ID: (263381)

15
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب از اکتشاف تا فرآوری لیتیوم (نارون دانش) - 1401 - فارسی
  • کتاب از اکتشاف تا فرآوری عناصر نادر خاکی (راز نهان) - 1400 - فارسی