آقای مهندس سیروس شاکرمی

Engineer sirus shakarami

کارشناسی ارشد

Researcher ID: (259785)

3
3
1

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس ناظر تاسیسات و شبکه های آبرسانی (1398-تاکنون)

سایر موارد

  • علاقه مند به حوزه مدیریت منابع آب