آقای مهندس حامد امرایی

Engineer hamed amraei

پژوهشگر حوزه نفت و گاز

Researcher ID: (259635)

3
2
2
3
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Amraei, H. and Falahat, R., 2021. Improved ST-FZI method for permeability estimation to include the impact of porosity type and lithology. Journal of Petroleum Exploration and Production, 11(1), pp.109-115.

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • تخمین تراوایی از روش های ANN و MRGC در یکی از مخازن گازی جنوب غرب ایران- هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت (1401)
 • مقایسه روش های مختلف خوشه بندی در تخمین نگاره فوتوالکتریک (PEF) مخزن کنگان یکی از میادین گازی ایران- هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت (1401)
 • تخمین سرعت موج استونلی به کمک نگاره‌های چاه توسط شبکه عصبی مصنوعی، نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران (1399)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • امرایی حامد، فلاحت رضا. ارزیابی پتروفیزیکی سازند ایلام به منظور تعیین حجم شیل، لیتولوژی، تخلخل موثر، حجم نفت و اشباع‌شدگی آب در چاه های A و B یکی از میادین جنوب غرب ایران. ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز. ۱۳۹۹; ۱۳۹۹ (۱۸۵) :۱۰-۱۶ (1399)
 • امرایی حامد، فلاحت رضا. مقایسه روش های مختلف تخمین تراوایی از نگاره های چاه در یکی از میادین گازی ایران. ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز. ۱۳۹۹; ۱۳۹۹ (۱۸۱) :۲۷-۳۱ (1399)

تالیفات

 • کتاب آموزش کاربردی و صنعتی ارزیابی نگاره های چاه پیمایی با نرم افزار ((۱۴۰۱)) - 1401 - فارسی
 • کتاب زمین شناسی نفت ایران ((۱۴۰۰)) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند1396-1398
 • کارشناسی مهندسی نفت 1391-1395
 • دکتری تخصصی مهندسی نفت

سایر موارد

 • تسلط به نرم افزار پترل
 • تسلط به نرم افزار ژئولاگ