حلیمه عنایت | سیویلیکا

دکتر حلیمه عنایت

استاد دانشگاه شیراز

معرفی

استان
فارس
شهر
شیراز

سمتهای علمی و اجرایی حلیمه عنایت در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر (سردبیر)
  • دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی حلیمه عنایت در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شیراز (عضو هیات علمی)