فریبا طبرخون | سیویلیکا

فریبا طبرخون

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان


مقالات بین المللی فریبا طبرخون

The Knowledge and Attitude of the Parents of Children with ADHD toward Methylphenidate (Ritalin)

تحصیلات فریبا طبرخون

کارشناسی پرستاری
1392 - 1396
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
1399 - 1401