آقای دکتر هوشنگ محمدی افشار

Dr. Hooshang Mohammadi Afshar

فرد مهم علمی - Researcher ID: (257418)

16
14
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب سبک شناسی حماسه ملی ایران (امید مجد) - 1399 - فارسی