خانم دکتر فاطمه شمس

Dr. Fatemeh Shams

دانشجوی دکتری شهرسازی

Researcher ID: (256077)

10
12
1
2
3
6
3
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو مجمع عمومی انجمن نوشهرگرایان
 • عضو شورای مرکزی انجمن علمی شهرسازی دانشگاه شیراز

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • تدوین مدل نظری و چارچوب عملیاتی-سنجشی رتبه بندی شهری در مقیاس ملی با رویکرد اسلامی، طرح پژوهشی انجام شده در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1402 (1402)

تالیفات

 • پایان نامه بازطراحی جداره های فعال با تاکید بر ادراک منظر خیابانی مطالعه موردی بافت میانی شهر شیراز، خیابان خیام (دانشگاه شیراز) - 1396 - فارسی
 • پایان نامه راهکارهای افزایش قابلیت پیاده مداری در محلات شهری؛ مطالعه موردی: برزن فهادان شهر یزد (دانشگاه یزد) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

 • استاد مدعو دانشگاه لار(1399-تاکنون )
 • استاد مدعو دانشگاه ارم شیراز(1399-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • برگزاری کارگاه تخصصی آموزش کاربردی نرم افزار اکسل در شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس (1400)
 • برگزاری کارگاه تخصصی آموزش کاربردی نرم افزار اتوکد در شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس (1400)
 • برگزاری کارگاه تخصصی آموزش کاربردی اتوکد در شهرسازی - دانشگاه لار (1400)
 • برگزاری کارگاه تخصصی آشنایی با اصول پژوهش حرفه ای در شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس (1399)
 • برگزاری کارگاه تخصصی آموزش کاربردی نرم افزار اتوکد در شهرسازی - جهاد دانشگاهی
 • برگزاری کارگاه تخصصی آشنایی با اصول پروپوزال نویسی در شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس

سایر موارد

 • عضو هیات تحریریه نشریه تخصصی سروین، اتحادیه انجمن علمی معماری، مرمت و شهرسازی