آقای دکتر رسول جعفری زاده

Dr. Rasoul Jafarizadeh

دانشجوی دکتری طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

Researcher ID: (251967)

7
1
5
3
2
3
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب شهرهای بیوفیلیک برای قرن شهری (ویان بوک) - 1401 - فارسی
 • کتاب تمرین برای طراحی بیوفیلیک (ویان بوک) - 1401 - فارسی
 • کتاب طبیعت دست نخورده و بهزیستی (ویان بوک) - 1401 - فارسی
 • کتاب زمین بازی شهری (اوراسیا) - 1401 - فارسی
 • کتاب شهرهای بیوفیلیک آبی (ویان بوک) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه 11 تهران (1372-1410)
 • سابقه تدریس در مدرس رشته های معماری و شهرسازی دانشگاههای آزاد واحد قدس، اندیشه، صفادشت (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • جایزه نفر اول تدریس الکترونیکی از جشنواره کشوری تدریس غیر حضوری (1396)
 • معلم خلاق از معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش (1395)
 • معلم نمونه از مقام وزارت آموزش و پرورش (1394)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره های تخصصی آموزش فراگیر محور - وزارت آموزش و پرورش (1388)