علی رضا چوبینه | سیویلیکا

پروفسور علی رضا چوبینه

استاد

معرفی

استان
فارس
شهر
شیراز

سمتهای علمی و اجرایی علی رضا چوبینه در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله ارگونومی (مدیر مسئول)
  • مجله مهندسی بهداشت حرفه ای (هیات تحریریه)
  • فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت (هیات تحریریه)
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (عضو هیات علمی)