آقای دکتر حمیدرضا انصاری جوینی

Dr. hamidreza ansari joveini

استاد دانشگاه

Researcher ID: (245612)

6
1
3
2
2
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  "Investigation on removal of high organic load of industrial wastewater by cascade filters (bio-filters with different media)", Springer Science and Business Media LLC, (2021), Vol , No :

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی عمران در مقاطع مختلف تحصیلی (1391-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در در حوزه صنعت ساختمان-آزمایشگاه خاک و بتن-احداث و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعتی (1384-تاکنون)