آقای دکتر سید جواد روده چی تبریزی

Dr. Seyed Javad Roudehchi Tabrizi

دانشجوی دکترا

Researcher ID: (245602)

11
1
3
4
10
7
5
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب چگونه مردم را همچون یک کتاب بخوانیم (نقطه طلایی) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس دوره های زبان انگلیسی (1386-1396)
 • سابقه تدریس در مدیر آموزشی و اجرای موسسه طنین آرتا (1390-1393)
 • سابقه تدریس در تربیت مدرس و مدرس دوره های تخصصی زبان (1396-1400)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس کنترل کیفی ( بخش مکانیکال)‌و مترجم همزمان (1394-1396)

جوایز و افتخارات

 • کسب رتبه دوم جهانی اختراعات فدراسیون جهانی IFIA (گواهی نقره) (1401)
 • کسب رتبه سوم جهانی اختراعات فدراسیون جهانی IFIA(گواهی برنز) (1400)
 • کسب عنوان دوم (گواهی نقره)‌ مسابقات اختراعات ترکیه (1399)
 • کسب گواهی افتخار برای طرح پزشکی شرکت داده شده در مسابقات ترکیه از طرف IFIA (1399)
 • مدال افتخار سرباز نمونه کشوری و استانی (1394)
 • مدال طلای مسابقات اختراعات سراج (1394)
 • رتبه دوم جهانی اختراعات کشور سویس (1390)
 • رتبه سوم جهانی اختراعات کشور روسیه (1390)
 • رتبه سوم جهانی اختراعات کشور کرواسی (1390)
 • رتبه دوم جهانی اختراعات کشور کره جنوبی (1389)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • International Speaking Examiner - Istanbul, Turkey (2022)
 • TESOL - Arizona University (2022)
 • A-CELT - Anatolian Training Inistitute (2022)
 • Oxford Professional Teachers Development - Oxford University (2022)
 • TTC - Top Organization (2021)
 • ELT Training Rooms - Express Publication (2021)
 • TEFL (160 Hrs Advanced English Teaching) - UK TEFL Fullcircle (2018)