آقای مهندس وحید قمری

کارشناسی ارشد

Researcher ID: (244096)

3
3
1
3
1
3

تالیفات

  • پایان نامه مدلسازی و بهینه سازی فنی اقتصادی سیستم های تولید سرمایش، حرارت، توان و آب شیرین (دانشگاه ولی عصر رفسنجان) - 1399 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • عضو بنیاد ملی نخبگان (1400)