سید امین مرتضوی | سیویلیکا

سید امین مرتضوی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید امین مرتضوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • هفتمین سمپوزیوم معماری، شهرسازی و عمران پایدار سمپوزیوم توسعه کالبدی پایدار در بنادر جنوب (دبیر اجرایی)