آقای دکتر سید محمد رضا خوشرو

Dr. sayed Mohammad Reza Khoshroo

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241866)

20
7
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی