احمد سهیلی | سیویلیکا

احمد سهیلی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی احمد سهیلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دومین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار (رئیس کنفرانس)