مژگان اسماعیلی | سیویلیکا

مژگان اسماعیلی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مژگان اسماعیلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده (عضو کمیته علمی - هیات داوران)