نسرین تیموریان | سیویلیکا

نسرین تیموریان

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی نسرین تیموریان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده (عضو کمیته علمی - هیات داوران)