حسن اشتری | سیویلیکا

حسن اشتری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی حسن اشتری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم (دبیر اجرایی)