ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای احمد نادری

Ahmad Naderi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (238936)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی احمد نادری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی احمد نادری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات احمد نادری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ارقام امیدبخش آفتابگردانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی روششناسی ماکس وبر در علوم اجتماعیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهاشاره علمی قرآن کریم به درماتوگلیفیک براساس ضوابط تفسیر علمیکنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی1397
4دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد انواع اسید هیومیک بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک و برگ درخت پستهدومین همایش ملی پسته ایران1397
5دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد انواع اسید هیومیک بر غلظت عناصر پرمصرف و عملکرد درختان پستهدومین همایش ملی پسته ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر در کاهش کارآیی مصرف کود در شرایط زارعین در کشت گندم آبی در خوزستانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
7دریافت فایل PDF مقالهProviding a Model Based Fuzzy-Neural Network Logic to Predict the Amount of Trip in the Medium Cities (Case Study: Yazd, Iran)شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران واحد مهاباداولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه1396
9دریافت فایل PDF مقالهچرایی عدم شکل گیری انقلاب و جنبش های اجتماعی فراگیر در کشورهای عربی خلیج فارسیازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده مدیریت کیفیت جامع در افزایش میزان بهره وری در سازمان(مطالعه موردی:کارخانه های شهرک صنعتی فاز دوم ارومیه)ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر آبیاری تکمیلی، سوپرجاذب و کود ورمی کمپوست بر شاخص های فیزیولوژیک ریشه و عملکرد دانه عدس پاییزهششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر آبیاری تکمیلی، ورمی کمپوست و سوپرجاذب بر عملکرد دانه و خصوصیات پروتئین عدس به صورت کاشت پاییزهششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
13دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار بذر با تنظیم کننده های رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو لاین لوبیا قرمزششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
14دریافت فایل PDF مقالهطرح خدمات پژوهشی نظارت و راهبرد ایجاد مزارع الگویی جهاد نصرالهاییاولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اقتصادی وامکان اشتغال زایی بهینه سازی روش ها در اراضی تجهیز شده درمنطقه حمیدیه براساس نتایج مزارع الگویی گندماولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مزارع الگویی مشترک با مؤسسه جهادنصر در افزایش عملکرد گندم در اراضی تجهیز شده منطقه حمیدیهاولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری1394
17دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش سرما در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزا عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی ژنوتیپ های گندمهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
18دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی هیدرولوژیکی حوضه ی آبریزبااستفادها زنرم افزارHEC-HMS مطالعه موردی حوزه آبریزقادرآبادواقع دراستان کرمانکنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکردمدل هیدروگراف واحدSCS، شنایدر کلارک درتلفیق با مدلهای روندیابی به منظور تخمین رواناب سطحی مطالعه موردی: حوضه آبریزقادرآباددومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
20دریافت فایل PDF مقالهEffect of Defoliation on yield and yield components In Maize (Zea mays L.)Hybrids in Iranکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
21دریافت فایل PDF مقالهبرآورد سطح برگ با استفاده از صفات رویشی در ارقام گندماولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
22دریافت فایل PDF مقالهپایداری عملکرد دانه و عملکرد پروتئین دانه و برخی صفات وابسته به آنها در ژنوتیپ های گندم بهراه در شرایط تنش خشکیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
23دریافت فایل PDF مقالهاز تنش گرمای بعد از گرده افشانی بر محدودیت منبع ارقام گندم و جو در شرایط آب و هوایی اهوازهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
24دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مقدار نسبی آب برگ lrwc و راندمان مصرف آب آبیاری شش رقم گندم نان و دوروم در شرایط مطلوب و تنش خشکی در اهوازهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری هیبرید های ذرت دانه ایهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم بهاره از نظر زیر شاخص های وابسته به انباشت مواد در دانه در اثر تنش خشکی پایان فصل بر آنهاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه محدودیت منبع و مخزن در ژنوتیپ های گندم نان و دوروم در شرایط مطلوب و تنش گرمای پایان فصل در شرایط آب و هوایی خوزستانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه یونانی قندهای محلول در اندام های رویشی ژنوتیپ های گندم بهاره در شرایطمطلوب و تنش خشکی بعد از گرده افشانیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
29دریافت فایل PDF مقالهتشدید محدودیت های منبع و مخزن ژنوتیپ های گندم بهراه در اثر تنش خشکی پایان فصلهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد پروتئین دانه و اجزا آن در ژنوتیپ های گندم بهاره در شرایط آب و هوایی اهوازهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
31دریافت فایل PDF مقالهاثر هورمون سیتوکینین و آهن بر میزان تجمع عناصر آهن، روی و منگنز در دانه ارقام نخودسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسلیک اسید وتنش کمبود آب بر اختلاف دمای کانوپی گندم رقم چمرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری محدود و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم نان رقم چمران در شرایط آب و هوایی اهوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کلزا رقم هایولا 401 در شرایط آب و هوایی اهوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
35دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف روی وتنش رطوبت در حضور یا عدم حضور میکوریزا بر عملکرد، اجزاعملکرد و شاخص برداشت در ذرت دانه ایدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه، کارایی زراعی و کارایی مصرف نیترژن ذرت دانه ای تحت تاثیر تنش کمبود آب، سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی خوزستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تن شخشکی ونژادهای باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم بر عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در سویا (رقم کلارک)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام گندم و جو در شرایط تنش گرمای انتهای فصلنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
39دریافت فایل PDF مقالهتشدید محدودیت منبع ارقام گندم و جو در شرایط تنش گرمای پس از گرده افشانینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط منبع‐ مخزن فیزیولوژیک ذرت هیبرید S. C 704 در شرایط محیطی خوزستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش خشکی و مدیریت نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی خوزستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به خشکی انتهایی با استفاده از شاخص های حساسیت و تحملنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
43دریافت فایل PDF مقالهاثرات تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در دو رقم برنج در شرایط جنوب خوزستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
44دریافت فایل PDF مقالهA challenge on the Effect on the consevation tillage on crop yield stabilityدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
45دریافت فایل PDF مقالهنوین سازی ایستگاه های هیدرومتری و راه اندازی سامانه انتقال اطلاعات مطالعه موردی : استان گلستانهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
46دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی مقادیر نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی برخی ژنوتیپ های گندم نان و دوروماولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مصرف آب ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط کمبود آبچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
48دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش کمبودآب سلنیوم و عناصرریزمغذی برخصوصیات زراعی محتوی نسبی اب و عملکرد دانه درذرتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محدودیت مخزن درهیبریدهای ذرتدومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش گرما برجذب و انباشت نیتروژن درارقام برنج خوزستاندومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
51دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فیزیولوژیکی اثر تغییر اقلیم بر تولید در گیاهان زراعیاولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1390
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد روغن دانه کلزا تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوتههمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
53دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کمبود آب بر عملکرد و توزیع ماده خشک میان اندام های مختلف ذرت دانه ای در تراکم های مختلف بوتههمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
54دریافت فایل PDF مقالهاثرات کود روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388

مقالات احمد نادری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Different Doses of Tank-mixed Herbicides on Antioxidant Enzymes Activity of Soybeanفصلنامه تغذیه و امنیت غذایی1399
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کیفی منابع هویتی مردمان اورامیفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزهدوفصلنامه چغندرقند1392
4دریافت فایل PDF مقالهتاملی در آرایش نیروهای اجتماعی و تحول گفتمان های هویت قومی در بلوچستان ایرانفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1397
5دریافت فایل PDF مقالهنیومکیندریسم و نظریه ریملند شیعیدو فصلنامه دین و ارتباطات1390
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سیگنالهای الکتریکی قلب (ECG) با روش حذف شیب چند فرکتالیمجله پژوهش فیزیک ایران1385
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش سرما در مرحله ظهور سنبله با استفاده از شاخص های فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکردفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
8دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد سوپرجاذب بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی هیبریدهای کلزا در شرایط تنش کمبود آب پایان فصلفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در لاین های امیدبخش تریتیکاله تحت تاثیر تاریخ کاشتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
10دریافت فایل PDF مقالهکارایی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصلفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل انسان شناختی طریقت قادریه طالبانی درمنطقه اورامانات لهونفصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات1395
12دریافت فایل PDF مقالهتحصیل در آن سوی مرزها: مردم نگاری ای از تردید دانشجویان ایرانی در مسیر تحصیل در آلمانفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1395
تاریخ ایجاد رزومه: 14 بهمن 1399 - تعداد مشاهده 42 بار

نمودار تولید سالانه مقالات احمد نادری

تماس با احمد نادری


به اشتراک گذاری صفحه احمد نادری

پشتیبانی