نرگس انصاری | سیویلیکا

نرگس انصاری

معرفی

استان
قزوین
شهر
قزوین

سمتهای علمی و اجرایی نرگس انصاری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله لسان مبین (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی نرگس انصاری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه بین المللی امام خمینی (عضو هیات علمی)