زهرا روحی فر | سیویلیکا

زهرا روحی فر

دکترای زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه

معرفی

استان
گیلان
شهر
رودسر

سوابق شغلی زهرا روحی فر

تدریس دانشگاهی مدرس دانشگاه
1393 - 1399
تدریس دانشگاهی دبیر دبیرستانها
1386 - 1397
تدریس دانشگاهی برگزارکننده کارگاههای ادبی
1389 - 1399
سایر سوابق داور جام باشگاههای کتابخوانی کشور
1398 - 1398
سابقه کار دانشگاهی مسئول اجرای کارگاههای متون کهن ادب فارسی در گروهای رسمی مجازی
1396 - 1399
سایر سوابق مسئول انجمن های شاهنامه و مثنوی خوانی
0 - 0
سابقه کار دانشگاهی
0 - 0