آقای دکتر سامان یغمائی سابق

Dr. Saman Yaghmaei sabegh

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231758)

26
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی