نیما الهی کچایی | سیویلیکا

نیما الهی کچایی

دانشجو کارشناسی ارشد مهندس برق قدرت دانشگاه محقق اردبیلی

معرفی

علاقه مند به حوزه انرژی الکتریکی