افشین خیام | سیویلیکا

افشین خیام

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی افشین خیام در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب (مدیر اجرایی)
  • چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب (مدیر اجرایی)