زینب حکیمی فخرآبادی | سیویلیکا

زینب حکیمی فخرآبادی

دانشجوی دکترای تخصصی اصلاح و بیوتکنولوژی، مدیرعامل آوان گیاه سبز پارسیان سهامی خاص

معرفی

دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی و علاقه مند به حوزه علوم کشاورزی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
آدرس
مستقر در مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی،

علاقه مندی ها

تکثیر، تولید و فرآوری گیاهان دارویی
پژوهش، تحقیق و توسعه در زمینه گیاهان دارویی
تدریس و انتقال دانش و تجربیات در زمینه تولید و فرآوری گیاهان دارویی
معرفی ارقام جدید در کشت زراعی گیاهان دارویی
پژوهش و فعالیت در زمینه گیاهان دارویی زینتی

مقالات زینب حکیمی فخرآبادی در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیرات ارتفاع چین برداری بر رشد، عملکرد و میزان اسانس آویشن باغی
سال 1398
ارائه شده در چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
بررسی اثر آللوپاتی اسانس گیاه آویشن بر درصد جوانه زنی بذر ریحان
سال 1398
ارائه شده در چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
معرفی و بررسی خواص گیاه دارویی بابونه
سال 1398
ارائه شده در چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
ریزازدیادی گیاهان دارویی زینتی
سال 1398
ارائه شده در چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
گیاه دارویی آویشن (Thymus sp) و روش های اصلاحی آن
سال 1398
ارائه شده در چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

تحصیلات زینب حکیمی فخرآبادی

کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1391 - 1393
کارشناسی مهندسی فناوری باغبانی - گیاهان دارویی و معطر
1393 - 1395
کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی
1395 - 1397
دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی - اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
1399 - null

سوابق شغلی زینب حکیمی فخرآبادی

سابقه کار صنعتی مدیرعامل "آوان گیاه سبز پارسیان سهامی خاص"
1397 - 0
سایر سوابق مدرس دوره های گیاهان دارویی آموزشگاه های فنی حرفه ای و کاردانش
1396 - 0
سایر سوابق مجری برگزاری و مدرس دوره های "معرفی گیاهان دارویی اقتصادی" در سطح کشور
1396 - 0