حسین درخشان | سیویلیکا

حسین درخشان

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی - رفتار سازمانی

معرفی

عضو هیات علمی null

استان
تهران
شهر
تهران

مقالات حسین درخشان در کنفرانس های داخلی

تحلیل وضعیت پایگاه های امداد و نجات جاده ای هلال احمربر اساس مکان های پرخطر جاده ای استان مازندران با استفاده ازGIS
سال 1395
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
ارزیابی تاثیر راهبردهای تصمیم گیری و ارزیابی رفتار عوامل انسانی در بحران سازمانی
سال 1399
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

سوابق استادی حسین درخشان

مربی موسسه علمی و کاربردی آتش نشانی تهران
1391 - 139
مربی null
1390 - 1396

تحصیلات حسین درخشان

کاردانی ساخت و تولید
1377 - 1380
کارشناسی مدیریت عملیات امداد و نجات
1385 - 1389
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک
1390 - 1393

سوابق شغلی حسین درخشان

سابقه کار دانشگاهی
0 - 0