آقای دکتر دانیال محمدی

Dr. ِDanial Mohammadi

دکتری

Researcher ID: (226635)

6
2
11
2
14
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر انجمن علمی رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی سال تحصیلی 95 - 94

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس دروس ریاضی عمومی 1 و فیزیک عمومی 1 در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant (1394-1394)
 • سابقه تدریس در تدریس درس تئوری احتمالات در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant (1395-1395)
 • سابقه تدریس در تدریس درس آمار مهندسی در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant (1396-1396)
 • سابقه تدریس در تدریس درس طرح ریزی واحدهای صنعتی در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant (1396-1396)
 • سابقه تدریس در تدریس درس تئوری احتمالات در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant (1396-1396)
 • سابقه تدریس در تدریس درس آمار مهندسی در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant (1397-1397)
 • سابقه تدریس در تدریس درس کنترل کیفیت آماری در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant (1397-1397)
 • سابقه تدریس در تدریس درس اقتصادسنجی با نرم افزار Eviews و R در مقطع کارشناسی ارشد به صورت Teacher Assistant (1399-1399)
 • سابقه تدریس در تدریس درس سری زمانی مالی با نرم افزار Eviews و R در مقطع کارشناسی ارشد به صورت Teacher Assistant (1400-1400)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس تحلیل طراحی و فرآیندهای اقتصادی - شرکت pdn (1400-1400)
 • سابقه کار صنعتی در بازار مشتقه (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • قبولی استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (1402)
 • دانشجوی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران (1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • تابوخوانی و فیلترنویسی - مرکز مالی ایران (1399)
 • اکسل مالی - مرکز مالی ایران (1399)
 • تحلیل تکنیکال مقدماتی - مرکز مالی ایران (1399)
 • تحلیل تکنیکال پیشرفته - مرکز مالی ایران (1399)
 • تحلیل بنیادی جامع - مرکز مالی ایران (1399)
 • دوره جامع ارزشگذاری - مرکز مالی ایران (1399)
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مقدماتی - مرکز مالی ایران (1399)
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی پیشرفته - مرکز مالی ایران (1399)
 • دوره مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن (مقدماتی) - مرکز مالی ایران (1399)
 • دوره مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن (پیشرفته) - مرکز مالی ایران (1399)
 • دوره جامع علم داده (data science) - موسسه پژوهش (1399)
 • آموزش جامع زبان برنامه نویسی پایتون - مرکز مالی شریف (1399)
 • آموزش جامع زبان برنامه نویسی MQL - مرکز مالی شریف (1399)
 • دوره اقتصادسنجی با Eviews و Stata - مرکز مالی شریف (1399)