علی بهرامی | سیویلیکا

علی بهرامی

معرفی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی علی بهرامی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (مدیر مسئول)
  • مجله زمین شناسی نفت ایران (مدیر مسئول)

سمتهای علمی و اجرایی علی بهرامی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه اصفهان (عضو هیات علمی)