نیما احمدی | سیویلیکا

نیما احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم_ دانشکده علوم قرآنی تهران

معرفی

علاقه مند به حوزه علوم اسلامی

استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس