محمدحسین سعیدی راد | سیویلیکا

محمدحسین سعیدی راد

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدحسین سعیدی راد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه ماشین های کشاورزی (هیات تحریریه)