Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای مرزبان فرامرزي

فرد مهم علمی - Researcher ID: (223371)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو کمیته علمی - هیات داوران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه مرزبان فرامرزي

سمتهای علمی و اجرایی مرزبان فرامرزي در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویدادسال
عضو کمیته علمی - هیات داوران1400

مقالات نمایه شده مرزبان فرامرزي در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خشکسالی بر کمیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهران- استان ایلام)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست1398
2دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از داده های میدانی و تصاویر ماهوارهای برای مطالعه طوفان های گردوغبار در اکوسیستم های مرتعی غرب ایراندومین همایش بین المللی گرد و غبار1397
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات هدایت الکتریکی براساس فصول سال در دشت مهرانچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
4دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات کاربری اراضی به منظور روند بیابان زایی دشت مهرانچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل آلوده کننده منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهران)ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند بیابان زایی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: منطقه دهلران- استان ایلام)پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
7دریافت فایل PDF مقالهتعین بهترین کوکریجینگ جهت تخمین ماده آلی خاک رویشگاه زالزالک با پارامترهای وابسته (مطالعه موردی:دینارکوه آبدانان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی برخی روشهای زمین آمار به منظور بررسی پراکنش شوری در رویشگاه زالزالک (مطالعه موردی: منطقه دینارکوه آبدانان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر روند بیابانی شدن به عنوان یک شاخص از تغییر اقلیم با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی جنوب دشت مهران)همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده گرد و غبار و اثرات ناشی از آن در کشور با تأکید بر استان ایلامکنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس1392
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های مختلف طبقه بندی جهت بررسی تغییر کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه هیجداندشت، ایلام)کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس1392
12دریافت فایل PDF مقالهاثرات گرد و غبار بر سلامت انسانکنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس1392
13دریافت فایل PDF مقالهآنالیز متریک های سیمای سرزمین در بررسی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی: منطقه دهلراننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرچرای دام برروی شاخصهای تنوع گونه ای α ، β γدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزیاش ارتفاع برروی شاخصهای تنوع گونه ای a,b,y درمراتع خشک و نیمه خشک غرب کشوردومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
16دریافت فایل PDF مقالهمتدولوژی مکان یابی سدهای زیرزمینیاولین همایش ملی بحران آب1392
17دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از تنوع زیستی، راهکار دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیستاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی منشأ و علل گرد و غبار و اثرات آن بر محیط زیست در غرب کشوردومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف کودهای ازته و فسفره بر عملکرد علوفه ای اسپرس در شرایط دیمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381

مقالات نمایه شده مرزبان فرامرزي در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهپایش تاثیر خشکسالی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایلام)جغرافیا و پایداری محیط1400
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شدت بیابان زایی با تاکید بر معیار آب زیرزمینی با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: دشت مهران، استان ایلام)فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز1400
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر سه معیار اقلیم، آب و زمین شناسی (مطالعه موردی: دشت دهلران استان ایلام)نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی1399
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین روند تغییر شوری خاک، کاربری اراضی و فاکتورهای اقلیمی (مطالعه موردی: شادگان، خوزستان)فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی و میکروبی خاک در ارتباط با خشکیدگی درختان بلوط در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا در جنگل های زاگرس جنوبیدوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1399
6دریافت فایل PDF مقالهنقشهبرداری رقومی کلاس فامیل خاک با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین (مطالعه موردی: اراضی نیمهخشک غرب ایران)فصلنامه علوم آب و خاک1399
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه روند بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشکبا تاکید بر معیار اقلیم(مطالعه موردی: دشت عباس و دشت دهلران، استان ایلام)تحلیل فضایی مخاطرات محیطی1399
8دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مکانی واحدهای خاک در محیط سامانه های اطلاعات جغرافیایی در اراضی سیوان استان ایلامنشریه پژوهش های خاک1398
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شبکه های آبیاری سد کرخه بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: منطقه نیمه خشک دشت عباسفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1397
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی (مطالعه موردی: دشت گندمبان، قصر شیرین)جغرافیا و پایداری محیط1396
11دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک غرب ایران (مطالعه موردی: مهران، استان ایلام)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1395
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی روند بیابان زایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: دشت دهلران، ایلام)فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عامل های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه ای علف های هرزمحصولات زمستانه استان ایلامفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
تاریخ ایجاد رزومه: 5 دی 1399 - تعداد مشاهده 272 بار

نمودار سالانه مقالات مرزبان فرامرزي طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مرزبان فرامرزي


به اشتراک گذاری صفحه مرزبان فرامرزي

پشتیبانی