محمدجواد ارده | سیویلیکا

محمدجواد ارده

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدجواد ارده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست (عضو کمیته علمی - هیات داوران)