طاهر ابراهیمی | سیویلیکا

طاهر ابراهیمی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی طاهر ابراهیمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن (عضو کمیته علمی - هیات داوران)