حسین رحمنی | سیویلیکا

حسین رحمنی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی حسین رحمنی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • ششمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک (عضو کمیته علمی - هیات داوران)