محبوبه سادات موسوی | سیویلیکا

محبوبه سادات موسوی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محبوبه سادات موسوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (عضو کمیته علمی - هیات داوران)