علی نصرت | سیویلیکا

علی نصرت

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی نصرت در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)