مصطفی علی بیگی

Mostafa Alibeigi

آکادمی هنر روسیه، نماینده دانشگاه باهارات هند درحال تکمیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (21630)

14
3
3
14

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو آکادمی هنر روسیه
  • فلوشیپ Fellow (FSIESRP) The Society of Innovative Educationalist & Scientific Research Professional
  • Innovative Educator Microsoft

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق شغلی و تخصصی

  • Fellow (FSIESRP), The Society of Innovative Educationalist & Scientific Research, Professional (Chennai, India), Accredited with Innovative, Scientific Research Professional Malaysia (2019-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در Advisory Board of Management Studies, Bharath University, Chennai, India. (2015-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در Visiting Professor, Bharath University, Chennai, India (2017-تاکنون)