Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای سید جواد ساداتی نژاد

Seyedjavad Sadatinejad

فرد مهم علمی - Researcher ID: (216167)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه سید جواد ساداتی نژاد

سمتهای علمی و اجرایی سید جواد ساداتی نژاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات نمایه شده سید جواد ساداتی نژاد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد باغچه باران زاد آزمایشگاهی جهت کاهش بار آلودگی برای مدیریت بهینه رواناب شهرینخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی بهترین نمایه خشکسالی اقلیمی در استان اصفهاندومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ظرفیت جذب نمک توسط زیولیت از محلول آبی با بکارگیری معادلات ایزوترمیسومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سنجش از دور وGIS در پایش تغییرات کاربری اراضی و بیابان زایی مناطق بیابانی کاشانچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
5دریافت فایل PDF مقالهریزمقیاس سازی و بررسی عدم قطعیت دو مدل HADCM3 و CSIROMK3.0 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه گاماسیاب)دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
6دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات اقلیم و تاثیر بر توسعه پایدار شهر شیرازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت مدل های مختلف سری زمانی در برآورد تبخیر و تعرق مناطق بیابانی (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کاشان)چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1394
8دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن و نیاز آبی آن با استفاده از مدل کراپ وات در دشت کاشاندومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص خشکسالی آب زیرزمینی (GRI) در محیط GIS (مطالعه موردی: آبخوان دشت داراب)دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خشکسالی هیدروژئولوژیک بر نوسانات آب زیرزمینی با استفاده از شاخص PSIپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مکانی کیفیت و آلودگی آب های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و GIS (مطاله موردی: آبخوان کاشان)اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط1392
12دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی بارش رواناب با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (- MLP و RBF )حوزه ی رودخانه ی بابلرودششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی روش عکس مجذورفاصله درتهیه نقشه ی پهنه بندی درمناطق بیابانیکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
14دریافت فایل PDF مقالهاثر فعالیت های انسانی بر روی برف شهریاولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ذرات گردوغبار کارخانجات سیمان درمناطق خشک مطالعه موردی کارخانه سیمان شهر بیارجمنددومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی دقت روش کریجینگ جهت میانیابی داده های بارندگی سالانه حوضه ارمند در دوره بازگشت های مختلفپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
17دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین توزیع آماری با پارامترهای مختلف با دو روش آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون مربع کای با استفاده از نرم افزار FFA در برآورد سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کارون شمالی)پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای تبدیل لاپلاس مطالعه موردی - حوضه جونقانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات بادشکن های بربرخی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رطوبت خاک در مناطق خشک و عملکرد آن بر فرسایش پذیری خاکدومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار1389
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فراوانی منطقهای بارشهای 24 ساعته بر پایه روش گشتاور خطی در حوضه کارونششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی با استفاده از رگرسیون فازینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی  روشهای تطویل آمار بارش سالانه با استفاده از نرم افزار Hydrogeneratorاولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روش رگرسیون خطی چند متغیره و خودهمبستگی در بازسازی داده های دبی ماهانه ( مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری اهواز)اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
24دریافت فایل PDF مقالهبرسی ابعاد اجتماعی- اقتصادی - زیست محیطی قنات ( قنات- چاه- ایده ای قدیمی یا روشی نوین)اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
25دریافت فایل PDF مقالهشبکه ملی منابع آب کشور: ضرورتها و چالشهااولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385

مقالات نمایه شده سید جواد ساداتی نژاد در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرپذیری شاخص های حدی بارش در حوزه آبریز بختگان با استفاده از داده های AgMERRA و داده های ایستگاهیمهندسی آبیاری و آب ایران1400
2دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه هزینههای محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاههای حرارتی شهر تهران)فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری1399
3دریافت فایل PDF مقالهآنالیز وضعیت بیلان منابع آب زیرزمینی به منظور بررسی تنش واردشده بر آبخوان در مناطق خشکفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1398
4دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و روندیابی میزان تبخیر سطحی از مخزن سد امیرکبیر با استفاده از روش شبکه عصبی و آزمون من-کندالفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی : حوضه آبخیز بازفت صمصامی)پژوهش های حفاظت آب و خاک1396
6دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از منابع آب استان تهران از دیدگاه شاخص ردپای آب کشاورزیپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی پیچان رودی رودخانه ها با استفاده از شاخص های لئوپولد و کورنایس (مطالعه موردی: رودخانه ی بابل رود و سجاد رود)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1394
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فراوانی منطقه ای خشکسالی هواشناسی در حوزه ی کارون یک پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1394
9دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سیلاب با استفاده از مدل های آبنمود واحد لحظه ای تبدیل لاپلاس و H۲U-Nash (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جونقان)فصلنامه علوم آب و خاک1394
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل هیدرولوژیکی IHACRES درمناطق مرطوب (مطالعه موردی حوضه ناورود، گیلان)فصلنامه علوم آب و خاک1394
11دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpa (مطالعه موردی- حوضه ناورود)فصلنامه علوم آب و خاک1394
12دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی عرصه های مناسب ذخیره نزولات آسمانی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی دشت کاشان)مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1394
13دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش های زمین آمار و GIS در مکان یابی مناطق مستعد سیستم های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت خالدآباد بادرود)نشریه سنجش از دور و GIS ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر احداث سد مخزنی در میزان کاهش دبی اوج سیلابپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1393
15دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی زمان تاخیر با استفاده از روابطی بر مبنای رگررسیون فازیفصلنامه علوم محیطی1392
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین ایستگاه های پر خطر از نظر سیلاب در حوزه آبریز کارون بزرگ بر اساس تحلیل فراوانی منطقهای بارشهای ۲۴ ساعتهپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1392
17دریافت فایل PDF مقالهروندیابی سیلاب در رودخانه ها با استفاده از مدل موج سینماتیک و ماسکینگام-کانژ(مطالعه موردی: رودخانه دوآب صمصامی)مجله پژوهش آب ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهکارایی روش تصمیم گیری چندمعیاره در مکان یابی پخش سیلاب مطالعه موردی: دشت کاشاننشریه سنجش از دور و GIS ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رواناب مستقیم مستخرج از مدل های آبنمود واحد لحظه ای تبدیل لاپلاس و H۲U (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خانمیرزا)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1391
20دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی زمان تاخیر در حوضه آبخیزفصلنامه علوم محیطی1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی روش رگرسیون فازی در بازسازی داده های گمشده سالیانه بارش در حوزه آبریزکارونفصلنامه علوم محیطی1390
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل های هوشمند در برآورد تبخیر و تعریق پتانسیلفصلنامه علوم محیطی1389
تاریخ ایجاد رزومه: 21 آذر 1399 - تعداد مشاهده 653 بار

نمودار سالانه مقالات سید جواد ساداتی نژاد طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سید جواد ساداتی نژاد


به اشتراک گذاری صفحه سید جواد ساداتی نژاد

پشتیبانی