آقای دکتر حمید میرزایی فرد

Dr. Hamid Mirzaeefard

Researcher ID: (213885)

11
3
1
1
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب مقدمه اي بر نسل دوم طراحي بر اساس عملکرد در سازه هاي بندري (انتشارات سفیر اردهال) - 1400 - فارسی

سوابق استادی