یوسف محمدیان | سیویلیکا

یوسف محمدیان

معرفی

فارغ التحصیل null


مقالات یوسف محمدیان در کنفرانس های داخلی

اقتصاد مقاومتی ، برنامه درسی پنهان و آموزش و پرورش
سال 1396
ارائه شده در همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش
برنامه درسی پنهان، تربیت شهروندی و ارزشیابی کیفی- توصیفی
سال 1396
ارائه شده در همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش
بررسی میزان توجه به حقوق بشر در کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی
سال 1396
ارائه شده در همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
بررسی میزان توجه به مولفه های تربیت شهروندی در کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «از نگاه معلم»
بررسی میزان توجه به توریسم در محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ی دوم ابتدایی
سال 1397
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
تحلیل و بررسی میزان توجه به راهبردهای حل مساله در محتوای کتب درسی ریاضی دوره ی ابتدایی
سال 1397
ارائه شده در پنجمین همایش علمی پژوهشی «ازنگاه معلم»
بررسی تاثیر برنامه درسی پنهان بر جامعه پذیری دانش آموزان دوره ابتدایی
سال 1398
ارائه شده در دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
واکاوی راهبردهای حل مساله در کتاب های درسی ریاضی دوره ی آموزش ابتدایی ایران
سال 1398
ارائه شده در دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
نقش تکالیف مهارت محور در پرورش مهارت های زندگی دانش آموزان دوره اول ابتدایی
سال 1399
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
واکاوی مؤلفه های گردشگری در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ی دوم آموزش ابتدایی ایران
سال 1399
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

تحصیلات یوسف محمدیان

دکتری تخصصی برنامه ريزي درسي
1398 - 1401
کارشناسی ارشد برنامه ريزي درسي
1387 - 1389
کاردانی
null - null
از null