هاتف عبدلی | سیویلیکا

هاتف عبدلی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی هاتف عبدلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)