آقای دکتر جواد علیمحمدی اردکانی

Dr. Javad AliMohammadi Ardakani

استادیار هنرهای تجسمی دانشگاه علم و فرهنگ

فرد مهم علمی - Researcher ID: (210803)

13
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی