دکتر حسین اسلامی مفیدآبادی

Dr.Hossein Eslami Mofid Abadi

عضو هیأت علمی دانشگاه

Researcher ID: (205536)

12
10
3
4
20

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •   Comparison of stochastic sampling and application in financial mathematics
 •  The Investigation of Price-Earnings Ratio‎(P/E)‎ and Return on Stock: The Case of Tehran Stock Exchange
 •  Surveying effects of forward-backward P/E‎‎ ratios on stock's return and‎ fluctuation in Tehran's stock exchange
 •  The Effects of Corporate Governance on Banks’ Performance (Evidence from of Indian Banks)
 •  Reviewing the mediating role of demographic characteristics on relation between investors’ features and their behavioral biases in Iran mercantile exchange’s supply chain
 •  The Pattern Design of Financial Decisions Mix of in the Development of Iranian Financial Markets (The case of Iranian capital market)
 •  The survey of effect of the applicant Islamic ethics in explaining of the terms of the customer satisfaction of goods and services in the markets of country of Islamic Republic …
 •  Evaluating the Comparative Effectiveness of Staff In-Service Trainings on Improving the Service Quality (Before and After the In-Service Trainings)
 •  The surveying effects of lead-lag effects dependent on risk systematic in stock's return and volatility in Tehran's Stock Exchange
 •  Study of relation between company accounting variable with optimal return of portfolio in stock exchange market of Tehran
 •  The effect of qualitative dimensions of social capital on finance of productivity in the investment companies in Iran
 •  Factors affecting the economic and commercial promotion of cotton cultivation in Golestan province, using scale models of economic assessment
 •  The Investigate of the Impact of Quality Dimensions of Airport Services upon the Foreign Tourists Satisfaction (Case Study: The Mehrabad International Airport in Iran)
 •  Investigation of the Role of Management Information System and Radio Frequently Identification (RIFD) Technology in Supply Chain Management (SCM) ((The Case Iranian Automotive Industry))
 •  The Survey of the Relationship between Investment Incentives and Opportunities to Make a Profit of the Stock Price Based on Economic Psychological Factors and Advances Behavioral Finance in the Capital Market of Iran
 •  The influence of Brand on the Customer Loyalty (An Application on Iranian Electronic Products)
 •  Factors affecting the economic and commercial promotion of cotton cultivation in Golestan province, using scale models of economic assessment
 •  Effect of Qualitative Dimensions of Social Capital on Economic Growth in Iran.
 •  The Investigation of Influential Factors on Job Commitment in the Official Organizations
 •  The relationship between social capital and social health of businesses in Iran (Case Study: businesses in Semnan province)

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • The effect of human resources financial literacy and risk attitude on investor motivation (2021)
 • The role of investors’ objective financial knowledge on the assessment of risk disclosures in mix mutual funds advertisements in Iran (The evidence of mutual funds in Iran) (2016)
 • تاثیر ویژگی‌های صنعت برسرایت ریسک مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (1399)
 • طراحی الگوی تصمیمات مالی مشارکت کنندگان خرد وکلان نظام مالی در راستای توسعه‌ بازارهای مالی ایران (1399)
 • Comparison of Stochastic Sampling and Application in Financial Mathematics: Evidence from the European-Asian Option Markets (1399)
 • تأثیر مالکیت نهادی بر رابطۀ بین‌کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (1398)
 • طراحی الگوی آمیختۀ تصمیمات مالی در راستای توسعه‌ی بازارهای مالی ایران (مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران) (1398)
 • بررسی تاثیر عوامل درونی برتغییرات قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (1396)
 • بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختارتامین مالی شرکت ها بر سیاست های پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (1395)
 • بررسی تاثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام (1395)

تالیفات

 • کتاب اصول و روش های کمی سازی مسائل مالی (انتشارات ترمه- تهران) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدیریت ریسک مالی (جلد اول) (انتشارات ترمه- تهران) - 1395 - فارسی
 • کتاب نگرشی جامع بر طراحی و تدوین کسب و کار (انتشارات ترمه- تهران) - 1395 - فارسی

سایر موارد

 • دبیر اجرایی سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کارهای برتر و ثروت آفرین
 • عضو کمیته علمی همایش رویکردهای نوین در حوزه حسابداری و آموزش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول