آقای دکتر سید امیررضا حسینی

Dr. Seyyed Amirreza Hosseini

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

Researcher ID: (204741)

4
3
2
5
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر - عضو اصلی انجمن علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان
 • دبیر شورای تبیین مواضع دانشجویی شهرستان برخوار
 • عضو اصلی شورای تبیین مواضع دانشجویی استان اصفهان
 • دبیر شورای تبیین مواضع دانشجویی دانشگاه قم
 • دبیر کل شورای صنفی دانشگاه قم
 • عضو بنیاد ملی نخبگان- پروژه آنتوتک

تالیفات

 • گزارش مصادیق تحقق وعده های الهی درتاریخ انقلاب اسلامی ایران (اصفهان) - 1397 - فارسی
 • گزارش بررسی و تحلیل ویژگی های استکباری (اصفهان) - 1398 - فارسی
 • طرح پژوهشی طرح اصلاحی ساختار نظام توزیع کالا و خدمات یکپارچه کشوری (تهران) - 1399 - فارسی
 • طرح پژوهشی طرح اصلاحی نظام چاپ و نشر کتاب (تهران) - 1399 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در ستاد حفظ اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان (1395-1398)
 • تدریس دانشگاهی در دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانش پژوهان (1399-1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • تربیت مربی آموزش قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (1397)
 • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی در حوزه پژوهش های قرآنی - دانشکده علوم قرآنی اصفهان (1397)
 • آموزش حضوری کمکهای اولیه - هلال احمر تهران (1398)
 • اصول و فنون تدوین مقالات علمی - دانشکده علوم قرآنی اصفهان (1396)
 • نقش مطالعات بینامتنی در درک متن - دانشکده علوم قرآنی اصفهان (1395)