بهروز ترک لادانی | سیویلیکا

دکتر بهروز ترک لادانی

معرفی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی بهروز ترک لادانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله محاسبات و امنیت (مدیر داخلی)

سمتهای علمی و اجرایی بهروز ترک لادانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران (دبیر کنفرانس)
  • دانشگاه اصفهان (عضو هیات علمی)
  • هفتمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات بهروز ترک لادانی در کنفرانس های داخلی

عامل بیخبر و بینشان: روشی جهت تامین امنیت عامل متحرک
سال 1386
ارائه شده در چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
وارسی کنترل دسترسی در ترکیب وبسرویسها به کمک مدل حفاظتی Take-Grant
سال 1386
ارائه شده در چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
ارائه روشی جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی در تطبیق آثار انگشتان
سال 1386
ارائه شده در چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
تعریف و بررسی نامتغیرهای امنیتی روی توصیف ماشین حالت پروتکل های رمزنگار
سال 1384
ارائه شده در سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
ارائه روشی جدید براساس الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچهها برای انتخاب ویژگیها در مجموعه دادههای بیوانفورماتیکی
سال 1386
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تحلیل دستنوشتههای فارسی جهت استخراج ویژگیهای ساختاری و تشخیص نویسنده
سال 1385
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
وارسی ویژگی های Liveness در سیستم های بازنویسی عبارات با استفاده از ماشین های درختی متناهی و تحلیل پایان پذیری
سال 1387
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
ارایه روش های کشف و مقابله حملات Dos در استاندارد IEEE802.11i
سال 1387
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تحلیل امنیت یک پروتکل احراز اصالت و تبادل کلید در کاربرد VoIP
سال 1385
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تحلیل چالش ها و عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
سال 1388
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
کاربرد گراف سیاست مقید شده جهت توصیف و تحلیل سیاستهای کنترل دسترسی در فرایندهای BPEL
سال 1388
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
اعتماد مبتنی بر شهرت با قابلیت تشخیص و مقابله با توصیه های نادرست با استفاده از شبکه عصبی
سال 1388
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
تشخیص میزبان های بدخواه در سیستم پلیس عامل ها بر اساس استخراج نشانه های حمله
سال 1388
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
طراحی پروتکل امنیتی جهت سامانه سیار مدیریت بلیط
سال 1389
ارائه شده در هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
موتور جستجوی پارسی اسناد الکترونیکی به کمک روش ریشه یابی و امتیازدهی دامنه فوریه
سال 1386
ارائه شده در دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
ارایه روشی برای تولید خودکار موارد تست با استفاده از Viewchart
سال 1386
ارائه شده در دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
روشی برای ایجاد انگیزه ی همکاری در شبکه های اقتضایی متحرک
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
یک مدل مبتنی بر نظریه بازی ها برای تحلیل سرمایه گذاری امنیتی در شبکه های دارای وابستگی
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
ارائه زبانی جهت مدل سازی امنیت چندسطحی در معماری سرویسگرا
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
وارسی امنیتی خودکار برنامه های زبان C به کمک حاشی هگذاری
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
بهبود معیار پوشش شرط/تصمیم اصلاح یافته در آزمون نرم افزار به روش مبتنی بر مدل
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
روش جدیدی برای شناسایی بدافزارهای فراریخت با استفاده از تحلیل ایستا
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
صحت در تجمیع داده مبتنی بر شایعه در شبکه های حسگر بی سیم
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
یک پروتکل مسیریابی جغرافیایی بی نشان در شبکه های اقتضایی متحرک
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
تجمیع داده مبتنی بر شایعه در محیط های متخاصم
سال 1392
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
تحلیل استحکام سیستم های اعتماد و شهرت در برابر چالش خودخواهی گره ها
سال 1394
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
مدلسازی و تحلیل اشتراک دانش و سرمایه گذاری پویای امنیتی برای سازمان های وابسته به کمک نظریه بازی ها
سال 1394
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
روشی برای حفظ حریم مکانی در پرس وجوهای نزدیکترین همسایه ی گروهی
سال 1394
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
استخراج ساختار نحوی پیام های ارسالی توسط پروتکل های لایه کاربرد
سال 1395
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی بااستفاده از سازوکارهای امنیت نرم
سال 1399
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
تشخیص نشت اطلاعت در برنامه های آندرویدی با کمک وارسی مدل
سال 1399
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
یک مدل اعتماد برای کنترل نرم شایعه درشبکه های اجتماعی
سال 1399
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
تشخیص حمله وکیلسرگردان در برنامه های اندرویدی با استفاده از رویکرد مهندسی معکوس مدل رانده
سال 1399
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
روشی برای ایجاد انگیزه در کاربران برای مشارکت در شبکه اجتماعی خودروها با حفظ حریم خصوصی مکانی
سال 1400
ارائه شده در پنجمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها
ابزاری برای شناسایی حملات فردی در مرورگر با استفاده از تحلیل پویای صفحات وب
سال 1400
ارائه شده در هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

مقالات بهروز ترک لادانی در ژورنال های داخلی

فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاهها
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه فناوری آموزش
مرور نظام مند شناسایی روند نگرش اعضای هیات علمی در خصوص کاربست فاوا در آموزش در دانشگاه های ایران
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی