آقای دکتر ابوالفضل رنجبر

Dr. Abolfazl Ranjbar

هیات علمی دانشگاه تبریز در رشته مهندسی عمران - نقشه برداری، دانش آموخته مقطع دکتری رشته مهندسی عمران - نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه تهران، عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان آذربایجان شرقی، عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی معدن کل کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (20330)

17
5
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی