محسن رضائی | سیویلیکا

دکتر محسن رضائی

استاد/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی محسن رضائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی: مکتب شهید سلیمانی؛ الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • فصلنامه راهبرد (مدیر مسئول)
  • مجله نگاه ایرانی روابط خارجی (مدیر مسئول)
  • فصلنامه سازمان های بین المللی (مدیر مسئول)
  • دانشگاه جامع امام حسین (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا (سردبیر)