خانم مهندس لیلا عینی

Engineer leila eini

Researcher ID: (202332)

1
2
2
1

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم1400-تاکنون
  • کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه آزاد خمین1390-1394

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • داوری - مرکز بین المللی توسعه صلح ،فرهنگ و عقلانیت (1399)

سایر موارد

  • پذیرفته شده آزمون وکالت 1401