خدیجه شاه محمدی | سیویلیکا

خدیجه شاه محمدی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی خدیجه شاه محمدی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها (مدیر اجرایی)