آقای هادی قره جانلو

hadi gharehjanlou

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه روزبهان

Researcher ID: (197769)

3
3
2
2
2

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سرپرستی و اجرای نقاشی دیواری واقع در سالن کشتی پوریای ولی گنبد کاووس (1397-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری نمایشگاه نقاشیخط / مرکز علمی کاربردی گنبد کاووس 2 (1398-1398)

جوایز و افتخارات

  • برنده هفتمین جشنواره ملی رویش (دانشگاه علمی کاربردی) / نقاشیخط / برگزیده کشوری (1398)
  • برنده جایزه جشنواره جوان خوارزمی / تقدیر استانی (1385)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کارگاه آموزشی مبانی صادرات خرد صنایع دستی در حوزه فروش اینترنتی - علمی کاربردی گنبد کاووس 2 (1399)
  • سمینار آموزشی آیین نگارش مکاتبات اداری - علمی کاربردی گنبد کاووس 2 (1397)